STAND PNU: Angel Salvador Laysico, Biktima ng Manipulasyon at Pasismo ng Estado!

Posted: July 19, 2012 in Merging of Classes / Large Class policy, STAND PNU
Tags: , , ,

Tunay na aming ikinalulungkot na ipaalam sa mga estudyante, propesor at sa iba pang sektor ng Pamantasan na ganap nang pinuputol ng Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in PNU (STAND-PNU) ang anumang kaugnayan nito kay Angel Salvador Laysico, dating OSIC Chairperson ng PNU Student Government – Manila. Si Laysico ay kumpirmadong nakipag-ugnayan sa Student Intelligence Network  sa ilalim ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Siya ay naglabas ng mga impormasyong maaaring maglagay sa kapamahakan sa mga myembro ng Alyansa at ng mga kasaping organisasyon nito.

TUNAY NA MAPANIPULA ANG ESTADO!

Naniniwala kami na si Laysico ay isa lamang sa libo-libong biktima ng pasismo o karahasan ng estado. Taliwas sa ibinabandila nitong kapayapaan, pailalim na pinapasok ng estado ang larangan ng digmaan upang panatilihing pasibo’t takot ang mamamayan—isa rito ang pagmanipula sa kabataan. Di maikakailang sinamantala ng estado ang dahop na kalagayan ng buhay ni Laysico na nagsadlak sa kanyang pumaloob sa Student Intelligence Network (SIN). Layunin ng estado na pasukin at iinfiltare ang  mga militante-progresibong organisasyon upang tiktikan at isabotahe ang mga aktibidad ng  kilusan ng kabataan sa loob at labas ng iba’t ibang pamantasan. Mariin naming kinukundena ang pagmamanipula ng estado sa mamamayan at sa iba pang kabataan gaya ni Laysico.

TUNAY NA PAPET, PASISTA AT PAHIRAP SA MASA ANG ESTADO!

Sadyang di maikakailang ang hakbanging ito ng estado ay bahagi ng Oplan Bayanihan—programang militar na naglalayong pigilan ang anumang porma ng rebelyon sa bansa sa pamamagitan ng ‘pakikipagbayanihan’ ng estado sa mamamayan. Subalit taliwas sa ngalan nito, ang Oplan Bayanihan ay nagbigay-pahintulot lamang sa pagpapalawak ng militarisasyon sa kanayunan na nagsanhi sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga biktima ng enforced disappearances, human rights violations at extra-judicial/political killings. Sa dalawang taong panunungkulan ni P-Noy, mayroon nang naitalang  9 na kaso ng enforce disapperances,  139 na kaso ng Illegel arrest and detention at 76na kaso ng extra-judicial/political killings. Sa kabila nito, patuloy sa operasyon ang Oplan Bayanihan kaya’t di na nga mapapasubalian ang katotohanang ito ay ipinatutupad ng estado upang bigyang-proteksyon ang interes ng Imperyalistang U.S.. Primaryang layunin ng Oplan Bayanihan na pilayan kung di pulbusin ang lumalawak at lumalawak na kilusan ng mamamayan sa pagsusulong ng kanilang mga demokratikong karapatan sa pamamagitan ng red tagging o pambabansag na sila’y mga komunista’t recruiter ng Communist Party of the Philippines (CPP)-New People’s Army (NPA)-National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

TUNAY NA BABANGON ANG SAMBAYANAN!

Hadlang sa interes ng Imperyalistang U.S. ang mga grupo ng militanteng kabataang tumututol sa walang habas na budget cuts sa state univeristies and colleges, Hadlang sa interes ng Imperyalistang U.S. ang panawagan ng mga manggagawang isabatas ang P125 dagdag-sahod at ibasura ang kontraktwalisasyon. Hadlang sa interes ng imperyalistang U.S. ang panawagan ng mga magsasakang ipatupad ang tunay na reporma sa lupa. Hadlang sa interes ng Imperyalistang U.S. ang mga militante-progresibong organisasyong pumupukaw, nag-oorganisa’t nagmomibilisa ng masa. At dahil hadlang silang lahat sa interes ng Imperyalistang U.S., pasismo o karahasan ang ganti ng estado. Subalit babangon ang sambayanan. Habang maraming kabataan ang nasa lansangan, habang di sumasahod ayon sa kanilang paggawa ang mga manggawa, habang walang sariling lupa ang mga magsasaka, dadaluyong mula sa kanayunan patungong kalunsuran ang kabataan, mga manggagawa’t magsasaka na bubuwag sa istruktura ng lipunang para lamang sa iilan at mga dayuhan. Habang marami ang katulad ni Laysico na pinagsasamantalaha’t ginagamit ng estado, magpapatuloy ang pambansa-demokratikong kilusan ng kabataan na wawasak dito. Sa kabila ng digmaang ibinabato ng estado sa sarili nitong mamamayan, mananatiling taas at kuyom ang aming mga kamao hanggang sa tagumpay ng ating pakikibaka.

NO TO STATE FASCISM!

NO TO U.S. IMPERIALISM!

MABUHAY ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG PAKIKIBAKA NG MAMAMAYAN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s