MENSAHE NG PAKIKIISA NG STUDENT ALLIANCE FOR THE ADVANCEMENT OF DEMOCRATIC RIGHTS IN PNU (STAND-PNU) KAY BAGONG HALAL NA PNU STUDENT REGENT DAN RALPH SUBLA

Posted: May 21, 2012 in STAND PNU
Tags: , , , , ,

Isang taas-kamaong pagbati ang ipinapaabot ng STAND-PNU System sa bagong halal na Student Regent at Pangulo ng Pambansang Pederasyon ng mga Lider-Estudyante ng Pamantasang Normal ng Pilipinas (PPLEPNP) na si Dan Ralph Subla, Pangulo ng PNU Student Government Agusan.

Ang STAND-PNU ay isang malawak na alyansa ng mga lider-estudyante sa buong PNU System na may layuning palaganapin ang isang makabayan, siyentipiko, at makamasang edukasyon sa loob ng pamantasan. Sa loob ng dalawanpu’t isang taon nitong pananatili sa pamantasan, wala itong ibang layunin kung hindi ang pagsilbihan ang malawak na hanay ng mga magiging guro ng bayan sa hinaharap. Tanging ang kapakanan lamang ng bawat PNUan ang pinanghuhugutan nito ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy sa bawat laban ng pamantasan, sa bawat pagbabanta ng pagtataas ng matrikula, ng pagbabawas ng pondo, ng pagpasok ng komersyalisasyon at pribatisasyon sa pamantasan- lahat na siyang nagpapalala sa kalagayan ng edukasyon hindi lamang sa PNU kundi sa buong Pilipinas.

Naniniwala ang STAND-PNU na ang Student Regent ay ang tinig ng mga mag-aaral sa Board of Regents (BOR) na siyang nagpapaabot ng kalagayan, mga hinaing, mga desisyon at mga makabuhulang naisin ng mga mag-aaral ng PNU. Gayundin, naniniwala ang STAND-PNU na ang responsibilidad ng isang Student Regent ay ang protektahan ang demokratikong interes at karapatan at kagalingan ng mga estudyante ng PNU. Malaki rin ang ambag ng Student Regent sa pakikipagtalastasan upang mabigyang-solusyon ang kasalukuyang mga problema ng pamantasan. Sa ganitong linya natin hinahamon ang bagong-halal na Student Regent Subla upang ipagpatuloy na ipamalas ang kaniyang kaalaman sa at kagalingan sa mga batas, legal battles at iba pang parliamentary procedures upang itaguyod ang makabuluhan at demokratikong interes ng mga iskolar ng bayan at guro ng bayan-sa-hinaharap.

Para sa bagong Rehente ng mga Mag-aaral, handang-handa ang STAND-PNU na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa kahit anong paraang nararapat upang ipagtanggol ang kapakanan at karapatan ng bawat guro ng bayan.

Lubos ring umaasa at naniniwala ang STAND-PNU na katuwang natin si Student Regent Dan Ralph Subla pagtutol, pagpigil at pagkondena sa anumang kontra-estudyanteng patakaran sa loob at labas ng pamantasan tulad ng pagtaas ng matrikula, imposisyon ng kung anu-anong bayarin, pagpapatupad ng mga palisiyang walang konsultasyon mula sa hanay ng mga mag-aaral, at marami pang iba.

Ang hangaring ito ay mapagtatagumpayan lamang sa sama-sama at kolektibong pagkilos ng mga iskolar ng bayan. Inaasahan nating magiging tunay, palaban, at makabayan ang darating na akademikong taon sa buong Pamantasang Normal ng Pilipinas.
Iskolar ng Bayan, Paglingkuran ang Sambayanan!

Tutulan ang anumang porma ng komersyalisasyon at pribatisasyon ng edukasyon!

Guro ng Bayan, Magkaisa! Itaguyod ang Demokratikong Interes ng Bawat PNUan!

STAND-PNU, Tunay, Palaban, Makabayan!

 

—-STAND PNU National 2012

Photo by Stand PNU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s