Pasasalamat sa mga Iskolar at Guro ng Bayan sa Hinaharap! –STAND PNU 2012

 

“Mga posisyon lang sa pamahalaang pangmag-aaral ang nawala ngunit hindi ang pakikipaglaban para sa mga iskolar at guro ng bayan!” – Michael Angelo G. Esposo, Standard Bearer 2012, STAND-PNU

 

Sa 21 taon ng tapat na paglilingkod sa mga Iskolar ng Bayan ay napatunayan ng STAND-PNU na hindi lamang sa pagpapanalo sa Pamahalaang Pangmag-aaral ito makapagtatanggol sa interes, kapakanan at demokratikong kapakanan ng mga Iskolar ng Bayan. Lagi tayong nahaharap sa mga iba’t ibang isyu at kampanya na tiyak na nakaaapekto sa mga PNUan at ito ay lagi nating nilalahukan dahil alam natin na sa sama-samang paglaban, sama-sama din ang pagtatagumpay na mapangalagaan ang interes, kapakanan at demokratikong karapatan ng bawat magiging guro ng bayan.

 

PATULOY tayong MANININDIGAN sa ating mga karapatan.

 

Hindi tayo mananatiling tahimik sa mga isyu sa loob man o labas ng pamantasan para igiit ang kahalagan ng PNU bilang tagaluwal ng mga guro sa hinaharap. Naniniwala tayo na bilang mga iskolar at guro ng bayan sa hinaharap ay marapat na maging maalam at matuto dahil tayo ang magsisilbing tagahubog ng susunod na mga mamamayan ng ating bansa.

 

PATULOY tayong LALABAN sa mga anti-estudyanteng polisya.

 

Lagi’t lagi hindi nating hahayaang mawala ang ating boses sa lahat ng pormulasyon, implementasyon, ebalwasyon ng mga polisya sa ating Pamantasan. Pangunahin na tayo ang maaapektuhan at marapat na kilalanin sa pamamagitan ng isang malawak at masusing demokratikong konsultasyon.

 

PATULOY TAYO tungo sa TAGUMPAY ng malawak na hanay ng mga ISKOLAR NG BAYAN!

 

Hindi nag-uumpisa sa eleksyon at pagtatapos ng posisyon ang paglilingkod. Patuloy pa rin tayong magiging mapanuri sa lahat ng isyu at maglulunsad ng mga proyekto’t kampanya na magbibitbit ng ating interes, kapakanan, at demokratikong karapatan.

 

Bagaman hindi natin nakuha lahat ng posisyon, ang pagkaluklok ng lima (5) mula sa ating partido ay siyang patunay ng patuloy pa rin na pagtitiwala sa ating partido at sa 21 taon at sa mga susunod pa ay hindi kayo bibiguin ng STAND PNU!

 

Hangga’t nariyan ang STAND-PNU, patuloy itong sasandig sa PNUan at sambayanan!

 

NO to Tuition and Other Fees Increase! No to Merging of Classes! No to Budget Cut! No to Inconsistency of Fees! No to Privatization and Commercialization! No to Moratorium of Specialization! No to Campus Repression!

 

We STAND for Genuine Student Consultation, Nationalist, Scientific and Mass-Oriented Education, Greater State Subsidy in PNU and SUCs, Higher wages and benefits for faculty and employees, Gender equality and women’s liberation, and the democratic rights and welfare!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s