Photo by: STAND PNU

STUDENT ALLIANCE FOR THE ADVANCEMENT OF DEMOCRATIC RIGHTS IN PNU

Struggle for PNUan’s rights and interests
“Tuloy-tuloy na pagsusulong ng demokratikong karapatan ng mga PNUan sa anumang oras at panahon!”

•Patuloy na paglaban para sa mataas na badyet para sa ating pamantasan at mahigpit na pagtutol sa lumalang komersyalisasyon sa edukasyon.
•Mariing pagtutol sa 5-year ladderized tuition and other fee increases implementation ng administrasyon gayundin sa iba pang mga porma ng pagtaas ng bayarin.
•Masinsing pag-aaral at pag-iimbestiga sa mga miscellaneous fees upang ma-refund ang mga matutukoy na iligal na paniningil gaya na lamang ng NSTP fee.
•Pagbibigay boses sa mga underrepresented na mga estudyante tulad ng student assistants, dormers, at athletes sa pamamagitan ng pakikipagtulungang makabuo ng bagong konstitusyong tunay na demokratiko.
•Pakikibahagi ng mga mag-aaral sa pagbuo ng mas komprehensibo at maka-estudyanteng Handbook at iba pang polisiya sa ating pamantasan.
•Kongkreto at malawakang konsultasyon at representasyon sa mga mag-aaral sa mga usapin, patakaran, at mga polisiyang makakaapekto sa atin.
•Pagbibigay ng balita at impormasyon na nararapat malaman ng mga estudyante ukol sa mga kaganapan sa Board of Regents.
•Pagkakaroon ng newsletter para regular na malinaw ang mga programa, gastusin, at pondo ng Student Government.
•Pagkakaroon ng masusing pag-aaral sa pagiging National Center for Teacher Education (NCTE) ng PNU upang maidirekta ito sa paglilingkod sa PNU community at sa sambayanan.
•Pagpapatibay ng mga konkretong programa at proyektong tunay na para sa interes ng PNUan tulad ng scholarships, loans, at medical assistance.
•Pagpapatibay ng Gender Desk sa pakikipagtulungan ng Gabriela at paglulunsad ng mga programa at proyektong mangangalaga sa mga karapatan ng mga mag-aaral lalo na ang mga may piniling kasarian.

Take initiatives on the urgent needs and services for the PNUans
“Mumulatin ang bawat PNUan sa tunay na kalagayan ng PNU at sektor ng edukasyon kasabay ng pagpapakilos sa kanila upang lumaban.”

•Pangunguna sa pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa tunay na kalagayan ng PNU at ng sektor edukasyon.
•Paggigiit ng mga dagdag na pasilidad at kagamitan sa pag- aaral.
•Patuloy na paggigiit ng mas mataas na sahod para sa mga Student Assistants kaalinsabay pagpapalakas ng nabuong unyon – Student Assistant’s Union upang magkaroon ng isang matibay na organisasyon na magtatanggol sa kanilang interes at karapatan.
•Pagpapalakas ng Kampusapusapan upang lalo pang mamulat at mapalawig ang kaalaman ng PNUan hindi lamang sa pang-akademikong aspekto kundi pati ang iba’t ibang isyu ng ating lipunan.
•Maglunsad ng symposia, fora, exhibits, seminars, at workshops na magpapataas at maglilinang ng kaalaman ng PNUans.
•Pagsasagawa ng mga aktibidad na tutugon sa mga pangangailangan at kagalingan ng mga Graduating Students at maatutulan ang mga nagtataasang bayarin.
•Pagtitibay ng Action Table upang mapakinggan ang mga hinaing ng mga estudenyate sa mga pang-aabuso at pananamantala;mailapit ito sa administrasyon at matiyak na mabibigyan ito ng agarang aksyon.
•Agarang ipatupad ang mga naamyendahan at naipasang mga batas ng Student Assembly para sa kapakanan ng bawat PNUan.

Aggressive consolidation among PNUans
“Ipagpapatuloy natin at mas lalo pang palalakasin ang kolektibong pagkilos ng bawat PNUan sa bawat isyung kinahaharap ng sektor ng mga estudyate at PNU.”

•Maglunsad ng mga regular na pagtitipon ng mga lider-estudeyante mula sa ICUCOs at DBOs para sa pagkakaisa, kapakanan, at kapakinabangan ng bawat mag-aaral at kapayapaan ng pamantasan.
•Paglulunsad ng mga proyeto at aktibidad kasama ang ICUCOs at DBOs para sa kapakanan ng bawat PNUan.
•Pagsuporta sa Progresibong Lupon ng mga Manunulat ng PNU (PLUMA-PNU) at iba pang lathalain ng iba’t ibang departamento ng PNU sa paggigiit ng malayang pamamahayag.
•Pakikipagtulungan sa Office of Student Affairs and Student Services (OSASS) at iba pang sangay ng pamantasan upang isulong ang mabuting relasyon ng administrasyon at mag-aaral upang matiyak na ang mga hinaing at interes ng mga mag-aaral ay nagbibigyang-pansin at nabibigyang aksyon.
•Pakikipag-ugnayan sa mga nangungupahan sa Normal Hall ukol sa pasilidad, dorm fee, at iba pang usapin at mapaglaban ang kanilang interes at karapatan.
•Paglulunsad ng libre at makabuluhang Leadership Training Seminars para sa freshmen at opisyal ng mga ICUCOs at DBOs.
•Palawakin ang mga alyansang organisasyon tulad ng PNU Kontra Cha-cha at Bantay TOFI na mangangalaga sa bawat interes at karapatan ng mga stakeholder ng PNU.
•Matiyak na may pinapupuntahan ang boses ng PNUan tulad ng Faculty Evaluation.

Network of support of PNUans to the communities
“Lubusang paglubog sa batayang masa at pakikibahagi sa pagbabagong panlipunan para sa tunay na paglilingkod sa sambayanan.”

•Magsagawa ng mga proyektong makatutulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng integrasyon at pakikilahok sa mga gawain sa komunidad.
•Pakikipagtulungan at pakikiisa sa mga kampaya ng iba pang stakeholder ng PNU tulad ng fakulti at mga empleyado para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan.
•Matamang pag-ugnay sa National Union of the Students of the Philippines (NUSP) upang maibahagi ang karanasan sa iba pang konseho sa iba-ibang kolehiyo at unibersidad lalo na ang mga State Universities and Colleges (SUCs).
•Pagtibayin ang Pagtugon: Relief Operation upang matulungan ang mga PNUan na naging biktima ng kalamidad tulad ng bagyong Ondoy at Pepeng.
•Pagtataguyod ng Green Revolution at iba pang kampanya sa mga isyung may kinalaman sa kalikasan at paglulunsad ng mga programang mangangalaga rito.
•Pakikipagtulungan sa Extensions and Linkages ng PNU upang mapaglingkuran ang iba’t ibang komunidad sa ating bansa.
•Pagsasagawa ng integrasyon sa batayang sektor ng lipunan o Basic Mass Integration at makilahok sa kanilang pinaglalaban para sa panlipunang pagbabago.
•Pakkipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng Debate Society sa paglulunsad ng mga programang maglilinang ng kasanayan sa pagsasalita at krital na pagsusuri sa iba’t ibang isyu ng ating lipunan.
•Makialam, makiisa, at magpahayag ng pananaw sa mga pambansang usapin at kampanya na direktang nakakaapekto sa mga guro at magiging guro sa malapit na hinaharap.

Develop Arts and Culture for the Masses
“Magamit ang sining upang maipakita ang tunay na kalagayan ng sektor ng edukasyon at lipunan at magbunga ito ng malalimang pangunawa at masikhay na pagkilos.”

•Paglalaan ng pondo para sa mga karagdagang kagamitan at pasilidad na mapahihiram at magagamit ng mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral, proyekto, at iba pang aktibidad na makatutulong sa kanilang pag-unlad.
•Pakikipag-ugnayan sa Concerned Artists of the Philippines (CAP) at iba pang mga organisasyong nagsusulong ng sining para sa sambayanan.
•Paglulunsad ng mga workshops at iba’t ibang aktibidad na maglalabas ng kagalingan ng mga PNUan sa larangan ng sining at maiderekta ito sa paglilingkod sa sambayanan.
•Pagbibigay ng pagkilala sa mga susing personahe at organisasyong mula sa PNU na nagbigay karangalan sa ating pamantasan sa larangan ng sining at kultura.
•Pasasagawa ng mga proyekto at programang nagtataguyod ng sariling kultura at naglalayong mapagtibay ang diwang makabayan at pagkakaisa ng mga mag-aaral.
•Pakikiisa sa mga programa at proyekto ng administrasyon na nangangalaga sa sining at kultura ng ating bayan.
•Pagbibigay ng suporta sa kampanya ng mga Atleta ng PNU, Cheering Team, Rondalla, Kislap Sining Dance Troupe, PNU Chorale at iba pang organisasyong; pagbibigay ng pagpupugay sa kanilang natatanging dedikasyon upang nagbibigay ng karangalan sa ating Inang Pamantasan at pagpapayaman ng sining at kultura sa PNU.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s