Isusulong ang mga interes, kapakanan, at demokratikong karapatan ng bawat iskolar at guro ng bayan.

Patuloy na maninindigan at lalaban sa hanay ng kabataan!

Tunay! Palaban! Makabayan!

Ang PINAKAMATAGAL, PINAKAMALAWAK, TUNAY, PALABAN, at MAKABAYANG alyansa ng mga estudyante at organisasyon sa PNU.

Nagsimula ang STAND-PNU bilang Samahan ng Mag-aaral para sa Sambayanan (SAMASA) noong 1991. Bitbit ang prinsipyo ng pakikipaglaban para sa makabayan, siyentipiko, at makamasang edukasyon, tumakbo ito sa Student Council kaisa ang mga progresibong mga organisasyon gaya ng League of Filipino Students (LFS), Gabriela-Youth (GY), at Student Christian Movement of the Philippines (SCMP). Sa mga panahong ito, relatibong mahina pa ang SAMASA kaya naman hindi nakakapasok bilang buong partido ang SAMASA sa Student Council ng PNU.

Sa proseso ng taon-taong pakikilahok sa eleksyon, natuto ang SAMASA at dahil na rin humigpit ang Student Council sa pagbabago nito ng konsitusyon noong 1994 at naging Student Government, napilitin itong magpalit ng pangalan at naging Kabataan para sa Sambayanan at Mag-aaral (KASAMA). May ilang panahong pumasok sa coalition ang KASAMA bilang PNUans PM Coalition-Kabataan para sa Sambayanan at Mag-aaral o PPC-KASAMA, subalit dahil na rin sa paglihis ng kaalyadong partido sa makabayang oryentasyon ng KASAMA, nagsarili muli ito noong 2006 at tumakbo muli bilang KASAMA.

Dahil na rin sa malinaw na misyon nitong paglingkuran ng lubusan ang mga Iskolar ng Bayan, relatibong lumakas na ang KASAMA at naipapanalo ang Legislative Body Election (July-August) at Executive Body Election (February-March) ng PNU-SG. Muli’t muli ay nakiisa ang KASAMA sa kampanya ng mga mag-aaral para sa karapatan sa edukasyon. Kasama ang mga makabayang myembrong organisasyon nito gaya ng ANAKBAYAN, GY, SCMP, at Sining Sulo Cultural Network, patuloy itong naging abanteng destakamento ng mga mag-aaral sa kanilang mga usapin.

Humigpit ang PNU-SG COMMISSION ON ELECTIONS (COMELEC), taong 2008 nang muling napilitang magpalit ng pangalan ang KASAMA bilang Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in PNU (STAND-PNU). Nagpalit man ito ng pangalan, hindi kailanman nagbago ang oryentasyon nito sa puspusang paglubog sa mga mag-aaral at paglilingkod sa buong PNU Community. Sa kasalukuyan, patuloy na nagpapalawak ng impluwensya at lakas ang STAND-PNU kaya naman hindi nakapagtatakang sa paglipas ng mga taon, relatibong mas lumakas kasama ang iba’t ibang organisasyon sa pamantasan. Ilang kampanya na rin ang napagtagumpayan ng STAND-PNU tulad na lamang ng pagpapahinto ng ilang beses sa bantang Tuition and Other Fee Increases (TOFI) na pinakikinabangan ngayon ng mga iskolar ng bayan na magiging guro ng bayan sa darating na panahon, nakapagpa-refund na rin ito ng ilang mga ilegal na bayarin, iginiit ang malayang pamamahayag at pakikibaka sa represyong nararanasan ng The Torch Publications, pinaglalaban sa iba’t ibang porma ang demokratikong karapatan na dapat mayroon ang mga PNUan, at naninindigan sa mga usaping sektoral, multi-sektoral, nasyunal, at internasyunal.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s