Sirang plaka na kung maituturing ang mga isyung umaalingawngaw sa pamantasan na paulit-ulit nating ipinapatampok sa ating kampanya laban sa mga polisiyang sumasagka sa mga iskolar ng bayan.

Ang ating kumpyansa sa administrasyong Ogena ay tila sumasadsad sa ungos ng kanyang pamamahala: ang paggiit sa mas mataas na subsidyo sa PNU bilang Pambansang Sentro sa Edukasyong Pangguro, ang “merging of classes”, inconsistencies sa mga bayarin, mabagal na pagpapanagot sa mga taong sangkot sa korapsyon, pagpapalawig ng “Public-Private Partnership” na napatunayan na ng kasaysayan na ito’y isang porma para sa pribatisasyon ng isang pampublikong pagmamay-ari, at higit sa lahat ang kawalan ng sistematikong konsultasyon sa hanay ng mga estudyante na siyang direktang nakararanas ng mga pulpol na polisiya.

Noong ika-50 pulong ng Lupon ng mga Rehente (BOR) Ipinagpaliban ang pag-abruba sa pagtataas ng Dormitory Fee sa Kampus ng Isabela, na magkakaroon ng pagtataas mula 350 hanggang 450 piso. May panukala ring taasan nang 50% hanggang 100% ang halaga ng mga bayarin para sa mga dokumentong tulad ng Transcript of Records (TOR) at Certification na inilalabas ng Office of the Registrar. Ang lahat ng ito ay muling ibubukas para pag-usapan sa Pebrero 3, 2012 sa pulong ng BOR. Kasama ring pag-uusapan sa naturang pulong ang PNU Web-based school system na hindi pa komprehensibong naipaliliwanag ng administrasyon ng pamantasan.

Nagpapatuloy ang pambubusal ng administrayon sa mga hindi makatarungang palisiya at maatim na isakripisyo ang kapakanan ng mga estudyante na ayon sa ganang kanilang nais.

Kaya naman ay hindi tayo makapapayag na muli na namang manaig ang pambabansot sa gampanin ng mga mag-aaral sa pagtataguyod ng isang sistematiko’t makabayang edukasyon na humahanggan sa interes ng mas nakararami.

Sa yugto ngayon na ang mga paaralan sa iba’t ibang bansa, maging ang mga pribadong paaralan sa Pilipinas, ay nagsasagawa ng demokratikong pagpapasiya sa mga usapin nakakaapekto sa mga mag-aaral tulad ng pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin, nakalulungkot na ang pamantasan ay ni wala sa buntot ng pagiging huli. Kinakailangan natin ng malawakan, malaliman, komprehensibo at demokratikong konsultasyon na nakakatugon sa interes ng bawat iskolar ng bayan.

Manipestasyon ng krisis sa pamamahala ng kasalukuyang administrasyon ang kawalan ng demokratikong konsultasyon. Kung tutuusin, ang demokratikong konsultasyon ay ang pinakapayak na rekisito sa pagtataguyod ng isang panunungkulang makatarungan at mapagkalinga.

Hindi masama ang sumunod sa mga patakaran ngunit kung ang mismong patakaran na ang nakalalabag at nakakasagka sa karapatan ng mga iskolar ng bayan ng PNU, mas lalong hindi masamang bumalintuwad at lumaban.

Ang sirang plaka ng mga patakaran na paulit-ulit na pinasasaliwan sa mga mag-aaral ay kailangan nang pahintuin. Ang mga lumang tugtugin na ito na umaalingawngaw sa pamantasan ay hindi na dapat ipaindak sa atin. Ang ating kolektibong aksyon ang siyang lilikha ng makabagong ritmo na yayanig sa natutuod na naghaharing espasyo.

Imperatibo ang lumahok sa ating kampanya at pagkilos upang igiit ang ating karapatan.


STAND against:
*Increase in Dormitory Fee (PNU Isabela Campus)
*New rates of Fees for Documents issued by Registrar’s Office

STAND for:
*Regularization of Student Consultation
*Pro-student Projects, Policies, and Programs

 

 

 

 


  • PNU – Office of the Student Regent (OSR)
  • National Federation of PNU Student Leaders (NFPNUSL)
  • Progresibong Lupon ng mga Manunulat ng PNU (PLUMA – PNU)
  • Office of the Student Government (OSG) (Agusan del Sur, Isabela, Manila, Negros Occidental, and Quezon)
  • The Torch Publication (Agusan del Sur, Isabela, Manila, Negros Occidental, and Quezon)
  • Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in PNU System (STAND PNU System)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s