Sa ilalim ng Batas Republika 9647, hinirang ang Philippine Normal University (PNU) bilang National Center for Teacher Education (NCTE). Mayroon itong malaking gampanin bilang natatanging institusyong nagluluwal ng dekalibreng mga guro ng bayan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng isang de-kalidad na edukasyong tunay na maglilingkod sa sambayanan. 

Kung ganito ang reputasyon ng Normal, tiyak na lahat ay mapapa-iling kapag kinaltasan ang badyet ng ating pamantasan.

Malugod po nating tinatanggap ang hamong iniatang ng bayan sa ating minamahal na pamantasan na handang suungin ang kahit anumang balakid – ang mababang subsidyo sa sektor ng edukasyon at ang di-makatarungang sistemang umiiral na isa sa mga dahilan kung bakit tagibang ang pamantasan upang maisakatuparan ang mithiin para sa isang maka-mamamayang lipunan.

Hindi lingid sa ating kaalaman na para sa 2011 ay ginulantang ang PNU ng katakot-takot na pagtatapyas sa badyet. Nanguna tayo sa listahan ng may pinakamalaking kaltas (batay sa porsiyento): 23.59%, na katumbas ng P92 milyong kaltas sa kabuuan.

At ngayong taon mula sa panukalang pondo ng PNU para sa taong 2012 na P754.9M ay tanging P284.9M lamang ang inaprubahan na Department of Budget and Management (DBM). Kulang na kulang ito para sa operasyon ng PNU upang gampanan nito ang kanyang mandato bilang NCTE.

Sa ganitong punto, hinihiling namin sa inyong administrasyon na makiisa sa laban ng mga iskolar at guro ng bayan ng PNU sa pagsulong ng mas mataas na badyet para sa pamantasan at tutulan ang alinmang porma o pagbabanta ng pagtataas ng matrikula, paglobo ng drop-out rate, komersyalisasyon at pribatisasyon.

Kagaya ng inyong sinabi noong kayo’y tumatakbo pa sa pagka-pangulo na handa kayong ipaglaban ang nararapat para sa PNU at sa mga iskolar ng bayan at tumalima sa interes ng mas nakararami. Inyong nabanggit na kayo’y dating aktibista at kami’y nalugod sapagkat ito’y nagpapakita ng tunay, palaban at makabayang lider na handang tumindig para sa kapakinabangan ng masa at mayroong perspektiba ng paglilingkod. Kung kaya nga’t sa inyong pagtakbo noon ay amin kayong sinuportahan.

Ang mga pangako ay hindi inililista sa tubig. Higit pa sa salita at retorika ang kinakailangang tugon upang tiyak na mayakap ng buong komunidad ang ating binitawang salita.

Si Pang. Alfredo E. Pascual ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) ay nagbigay na ng kanyang pahayag at pagsuporta sa laban ng UP para sa mas mataas na badyet. Dumaluyong ang hanay ng mga estudyante, fakulti at kawani nitong nagmartsa mula UP Diliman patungong Mendiola.

Samantala, si Dr. Dante P. Guevarra, Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) ay sumama rin sa laban na sinuportahan ng mga lider-estudyante ng PUP, fakulti at mga kawani sa usapin pa rin ng dagdag na subsidyo ng pamahalaan sa kanilang pamantasan.

Nagpaabot na rin ng suporta ang Philippine Association of State Universities and Colleges (PASUC) sa pakikiisa sa laban para tutulan ang budget cut sa mga SUC.

Tinuring natin ang lansangan bilang napakalaking silid-aralan upang pag-aralan ang lipunan at doon natin nakikita ang ating gampanin na suriin at sariwain ang diwa ng gurong nagwawasto ng baluktot na pamamahala. Tayo rin ang tagapagpamulat at nagtuturo ng tiyak na layunin ng nasyon at ang ating gampanin bilang sentro sa edukasyong pangguro na kikilos sa karapatan para sa isang kalidad na edukasyong para sa lahat.

Hindi tayo papayag na manatili pa rin ang sakit ng PNU sa mga panahong ito: ang pagbaba ng porsyento ng nakakapasa sa Licensure Examination for Teachers (LET), suporta at promosyon ng mga guro’t kawani, kulang na pasilidad at mga kagamitang pedagohikal at mga alternatibong paraan upang makatipid. Yan lamang ang ilan sa patuloy na pinapasan ng Inang Pamantasan.

Napatunayan sa kasaysayan na ang pagkakaltas ng badyet sa edukasyon – at alinmang ahensya ng gobyerno – ay nagtutulak upang gawing kalakal o negosyo ang edukasyon at iba pang sebisyong panlipunan. Ang administrasyong Noynoy Aquino ay tinutulak ang bawat pamantasan na magtaas ng matrikula at magkaroon ng kolaborasyon sa mga pribadong sektor sa pagpapatakbo ng mga programa at tunguhin ng mga pampublikong pamantasan at ahensya, na mariin nating tinututulan.

Ang pangulo ng PNU ay hindi lamang isang akademiko at administratibong pinuno kundi tagapagbigkis ng lahat ng sektor ng pamantasan para magkaisa sa iisang laban. Walang mapag-arugang pinuno ang pahihintulutan o mananahimik sa isyung kinahaharap nito at hahayaan na malagay sa alanganin ang kanyang pinamumunuan.

Sa panahong ito paano tayo makikiisa sa laban? Kailan tayo kikilos upang sagipin at ipanawagan ang karapatan ng ating pamantasan? At gaya ng makintal na pahayag na “Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino?”, ang bawat panahon ay pagkakataon at ang bawat pagkakataon ay panahon upang ating isigaw ang ating layunin sa sambayanan. Kaisa ng mga estudyante, fakulti, kawani at iba pang SUC sa panawagang tutulan ang budget cut, at isulong ang mataas na prayoridad sa edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan, hinihimok natin ang pangulo ng PNU na manindigan para sa makatarungan at mas mataas na badyet para sa PNU.

-Patnugot, Isyung PNU

isyungpnu.wordpress.com

Advertisements
Comments
  1. glennbgomez says:

    Nagkaroon na ng pagbabago sa mga kinikilalang guro ngayon. Nakakalungkot.

  2. NORMAL VIEW says:

    Pakibisita at pa-share naman ng website ko tungkol sa PNU – normalview1901.weebly.com. Salamat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s