Labanan ang budget cuts sa edukasyon at serbisyo!

August 2011

Muli na namang kinaltasan ng administrasyong Noynoy Aquino ang pondo ng mga state universities and colleges (SUCs) sa budget proposal nito sa Kongreso para sa susunod na taon.

Sa P1.816 trilyong pondo sa National Expenditure Program (NEP) 2012, P21.8 bilyon ang ilalaan para sa mga SUCs, mas mababa sa P22.03 bilyong naipasa noong 2011.

Kabi-kabilang kaltas

Matapos kaltasan ng mahigit P1 bilyon ang operations budget ng mga pamantasan noong nakaraang taon, limampung SUC ang may pinagsama-samang kaltas na P569.8 milyon sa mga kabuuang pondo nito para sa 2012.

Apatnapu’t-limang paaralan ang kinaltasan ng maintenance and other operating expenses (MOOE) ng  P250.9 milyon. Dapat ay awtomatikong tataas ang pondo para sa Personal Services (PS) dahil sa isinabatas na pagtataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan. Sa halip, kinaltasan pa nga ng PS ang 58 na mga pamantasan na aabot sa P403.3 milyon.

Ang mga bahagyang tumaas ang alokasyon ay napakaliit naman ng idinagdag. Sa marami, ni hindi mababawi ang kinaltas na pondo noong nakaraang taon at napakalayo din sa aktwal na pangangailangan ng mga pamantasan. Wala pa sa kalahati ng mga mungkahing pondo ng mga SUCs ang inapruba ng DBM.

Sa kabila ng bulok na mga gusali, pasilidad at napakaraming mga hindi na maaccomodate na mga mag-aaral sa mga SUCs, nanatiling wala kahit isang kusing na inilaan ang gubyerno para sa capital outlay o paggawa ng bagong mga gusali at mga klasrum.

Patuloy ng pagpapabaya at pagkokomersyalisa

Matatandaang kinaltasan na ng gubyernong Aquino ang pondo para sa SUCs noong nakaraang taon. Ang panukala nito na P1.1 bilyon na kaltas sa MOOE ng mga pamantasan ay hinarap ng pambansang strike ng mga mag-aaral, guro, at administrador ng mga SUCs. Dahil sa sama-samang pagkilos, naibalik ang ilang bahagi ng pondong kinaltas.

Ang panibagong pagkaltas sa pondo ay pagpapatuloy ng patakaran ng pagpapababa ng pondo ng mga SUCs at edukasyon, pag-aabandona ng gubyerno sa tungkulin nitong pag-aralin ang mamamayan. Kasabay ng pagkakaltas ng pondo, itinutulak ang komersyalisasyon: pagtaas ng mga bayarin at pagpapapasan nito sa mamamayan.

Simula 2001, bumaba ang tunay na halaga ng alokasyon ng gubyerno sa SUCs mula P15.6 milyon tungong P14 milyon noong 2010. Sa kabila ito ng paglaki ng mga mag-aaral sa SUCs at pagdami ng mga programa.

Sa nakaraang mga taon, pababa ng pababa ang bahagdan ng inilalaang pondo ng gubyerno para sa pagpapaandar ng SUCs. Noong 2000, 87.74% ng pondo ng SUCs ay galing sa gubyerno, nasa 66.31% na lamang ito noong 2011.

Nasa SUCs ang mahigit 40% ng mga estudyante sa kolehiyo dahil na rin sa taas ng matrikula sa mga pribadong paaralan.

Tumataas naman ang kinikita ng mga SUC’s mula sa tuition at iba’t ibang mga bayarin. Mula sa kabuuang P1.5 billion isang dekada ang nakararaan, aabot ito sa mahigit-kumulang P7.7 billion sa 2011, ayon sa projection ng gobyerno. Ito ay bubuo sa mahigit 22.1% ng kabuuang budget ng mga SUC’s mula sa 8.3% lamang noong 2001.

Matatandaang noong 2006, nagtaas ang tuition fee ng UP nang 300%, na umaabot na ngayon ang matrikula sa mahigit P40,000 kada taon, mas mataas pa sa ilang malalaking private schools. Dagdag pa dito ang mga iskema ng komersyalisasyon at pagtataas ng matrikula gaya ng STFAP. Kaya naman kahit sa 3,826 na nakapasa sa UPCAT ngayong 2011, 1,300 o nasa 1/3 ay hindi nakapag-enroll sa UP Diliman.

Kasabay na itinulak ang pagtataas ng mga bayarin sa iba pang mga SUC sa buong bansa. Noong Marso 2010, tinangka ng administrasyon ng PUP na magtaas ng matrikula ng mahigit 2000% na pinigil ng mga protesta ng mga mag-aaral.

Itutulak ng higit na pagtataas ng mga bayarin ang pagdami ng mga hindi makakatapos o makakatungtong man lamang sa kolehiyo. Lalo nitong ipagkakait sa mas maraming kabataan ang karapatang makapag-aral. Ngayon pa lamang, 14% lamang ng mga pumapasok ng elementarya ang makakatapos ng kolehiyo.

Ang programang ito ay itinulak mismo ni Aquino sa kanyang budget message para sa 2011: “the government aims to gradually reduce subsidy to SUCs… (to) push them toward becoming self-sufficient and financially independent.”

Kung tutuusin, labag ito sa nakasaad sa Article XIV, Section 1 ng konstitusyon na nagsasaad na “The State shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make such education accessible to all.”

Kapos na pondo para sa DepEd

Habang kinakaltasan ang pondo ng SUCs, kapos na kapos naman ang pondong idinagnag sa DepEd na P238.8 billion. Kulang pa ito ng mahigit P300 bilyon kung susundin ang rekomendasyon ng UN na 6% ng GDP, at kulang na kulang para matugunan ang kakulangan sa mga pasilidad at guro.

Malaking bahagi ng idinagdag na nasa P30 bilyon mula sa dating P207.3 billion ay awtomatikong mapupunta sa pagpapatupad ng isinabatas na dagdag-sweldo, at hindi makabuluhan ang maidadagdag na mga klasrum, guro at pasilidad. Nananatiling mas mababa sa P7 kada isang araw ang tunay na halaga ng per capita spending ng pamahalaan para sa edukasyon.

Dahil hindi sasapat ang pondo, lalong sasahol pa ang kalagayan ng edukasyon sa pagpapatupad ng gubyerno sa dagdag ng taon sa kinder at elementarya. Ang pangakong magdadagdag ng pondo para sa dagdag taon ay hindi totoo kung titignan ang badyet.

Mahigit P1.9 bilyon lamang ang idadagdag para sa “universal kinder” gayong aabot sa P18 bilyon kung tutuusin ang kailangan para magkaroon ng guro ang 2.3 milyong inaasahang papasok. Aabot lamang sa 13,000 na bagong guro ang target ng gubyerno gayong nasa 103,000 ang kakulangan. Nasa 45,231 lamang ang mga gagawin na klasrum, kasama na ang irerehabilitate, gayong 152,000 ang kulang.

Sa bagong upuan, 2.53 milyon ang target, malayo sa 13 milyon na kailangan. Habang sa libro, 45.5 milyon lamang ang target habang 95 milyon ang kulang.

Pagkaltas sa serbisyong pangkalusugan

Bukod sa edukasyon, binabarat din ang pondo ng mga ospital at serbisyong pangkalusugan. Ang P44.4 bilyon na inilaan sa serbisyong pangkalusugan ay lubhang napakaliit kumpara sa P90 bilyon na kailangan para lamang matugunan ang pinakapayak na mga pangangailangan ng mga ospital. Lalo pang maliit ito kung ikukumpara sa rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) na 5% ng GNP o nasa P440 bilyon.

Tuloy-tuloy na kinakaltasan ang MOOE ng labindalawang mga mayor na ospital na noong nakaraang taon ay kinaltasan na ng mahigit P70.8 milyon. Ang pondo para sa 55 na ospital ay binawasan noong nakaraang taon ay mahigit P363.7 million. Walang makabuluhang dagdag sa MOOE ngayong taon at may kaltas pa nga ng Personal Services sa mga ospital. Kung ikukumpara ang MOOE ng mga ospital noong 2010 sa kasalukuyang proposal para sa 2012, mas mababa ito ng mahigit P1.1 bilyon.

Sa kabila ng kakulangan sa mga ospital ay wala nang Capital Outlay na inilaan para sa serbisyong pangkalusugan.

Sa halip, ang dinagdagan ay ang pondo ng PhilHealth at mga insurance, mula P3.5 bilyon hanggang P12 bilyon – signal ng higit na pagtutulak sa pribitisasyon ng serbisyong pangkalusugan at pagpapabaya na ng gubyerno sa responsibilidad nito sa serbisyong pangkalusugan.

Prayoridad sa militar, dayuhan at korapsyon

Habang walang pondo para sa mga paaralan at ospital, napakalaki naman ng pondong inilalaan para sa pambayad-utang panlabas, militar, dole-out at kurakot.

Nasa P357 billion ang nakalaan para sa interest payments ngayong taon. Noong 2011, tumaas ito ng makasaysayang P80.9 billion. Sa kabuuan, P738.57 bilyon o higit 40% ng budget ay nakalaan sa bayad-utang panlabas.

Ang nakalaan sa Department of National Defense mula sa P104.7 bilyon noong 2011, ay tumaas na naman sa P107.9 bilyon ngayong taon.

Napakalaki din ng idinagdag sa pondo para sa conditional cash transfer funds (CCT) dole-outs na umabot na sa P39.5 billion mula Php10.9 billion lamang noong 2010 at P29.2-billion noong 2011.

Ang pondo para sa public-private partnership (PPP) na ipapabuya sa malalaking negosyo ay aabot sa  P22.1 bilyon mula sa P15 bilyon noong nagdaang taon.

Tumaas din ang pork barrel ng mga senador at kongresista: P24.8 billion para sa 2012 mula sa P24.6 billion noong 2011. Dinagdagan na ito ng P10.9 billion noong nakaraang taon. Ang unprogrammed funds o pork barrel na presidente ay tumaas mula P66 bilyon tungong P161 bilyon para 2012. Bahagi nito ang P2.6 bilyon na “intelligence funds” ng presidente.

Ipaglaban ang mas mataas na pondo para sa edukasyon, kalusugan at serbisyo!

Dapat pigilan ng nagkakaisang lakas ng kabataan at mamamayan ang mga kaltas pondong ito sa edukasyon at serbisyong panlipunan at igiit ang sapat na pondo. Pakilusin natin ang pinakamarami at pinakamalawak na hanay ng mga mag-aaral, guro, adminstrador at mga magulang para sa mas mataas na subsidyo para sa mamamayan, para sa karapatan sa edukasyon at serbisyo, at laban sa komersyalisasyon.

Kalampagin natin ang mga kinatawan sa Kongreso at Senado na ibasura ang mungkahing kaltas sa badyet at sa halip irechannel ang pondo ng bayad-utang, militar at kurakot sa pondo sa serbisyo para sa mamamayan.

Dapat labanan ang tunguhin at patakaran ng lalong pagkakait ng mga serbisyong panlipunan para paboran ang dayuhan at negosyo.

Tinatawagan ang lahat na palawakin ang pagkakaisa, patindihin ang paglaban. Ilunsad ang mga sama-samang pagkilos, mga martsa, pangangalampag, walk-out at strikes para labanan ang budget cuts at igiit ang mas magandang kinabukasan para sa kabataan at demokratikong karapatan ng nakararaming mamamayan.

Labanan ang budget cuts! Ipaglaban ang mas mataas na alokasyon sa edukasyon at serbisyong panlipunan!

 

Ilang sanggunian:

DBM NEP 2012 http://www.dbm.gov.ph/index.php?pid=9&xid=30&id=1453

DBM GAA 2011 http://www.dbm.gov.ph/index.php?pid=8&xid=28&id=1364

Komparatibong datos na isinaayos ng Kabataan Partylist at Philippine Collegian

Aquino Budget Message http://www.gov.ph/2011/07/26/president-aquinos-2012-budget-message/

2012 Proposed Budget Highlights http://bit.ly/q6cp1K

PNoy seeks largesse in 2012 budget | ABS-CBN News http://bit.ly/r3PVVE

Discussion Guide on the 2011 Education Budget http://bit.ly/o8rpYE

State Universities & Colleges Budget Briefer 2011 – Kabataan Partylist http://bit.ly/nFru6D

An ‘unhealthy’ proposal: Aquino to cut budget for health services http://bit.ly/n8p43w

2011 DepEd Budget Briefer – Kabataan Partylist http://scr.bi/krExQE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s